Στην κατακύρωση του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την κατασκευή προβλήτα στη νήσο Στρογγύλη Μεγίστης, προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο “Κατασκευή Προβλήτα στη Νήσο Στρογγύλη” συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, αφορά στην κατασκευή προβλήτα διαστάσεων 10,00 μ. x 4,50 μ., για την διευκόλυνση της πρόσβασης στο νησί.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Η προθεσμία εκτέλεσης είναι 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Το Γραφείο Τύπου