Εξαιτίας της προσωρινής συντήρησης νεκρού σε προχωρημένη σήψη εντός του ψυκτικού θαλάμου του Κέντρου Υγειάς Καρπάθου, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα τόσο κατά την συντήρηση άλλων νεκρών όσο και στη δημόσια υγεία από το βεβαρυμένο παθογόνο μικροβιακό φορτίο και των δυσάρεστων οσμών.

Κατόπιν τούτων ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωάννης Νισύριος ευαισθητοποιημένος σε θέματα δημόσιας υγείας, με άμεσες και προσωπικές του ενέργειες ανέθεσε τον καθαρισμό, την απόσμηση καθώς και την απολύμανση του ψυκτικού θαλάμου συντήρησης νεκρών του Κέντρου Υγείας Καρπάθου στην ιδιωτική εταιρεία Απεντομωτική Μελετητική Καρπάθου με υπεύθυνο επιστήμονα τον Χημικο MSc κ. Μανο Κωνσταντινιδη.

Η εταιρεία λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δημάρχου και εντός τριών ημερών πραγματοποίησε καθαρισμό όλων των επιφανειών από τυχόν επικίνδυνα βιολογικά απόβλητα, απομάκρυνση όλων των δυσάρεστων οσμών που κατέπληξαν τις γύρω περιοχές και απολύμανση όλου του χώρου με ισχυρά απολυμαντικά εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

 

Κάρπαθος 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος