Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ανακοινώνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην εταιρεία τους σύμφωνα με την εγκύκλιο 6ΓΦΥ465Θ1Ω-ΟΤΔ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στη Ρόδο, από 6 έως και 20 Δεκεμβρίου 2019 και χωρίζονται σε :

Α) Σεμινάριο 2 ημερών – 10 ωρών για επιχειρήσεις με Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ) με κόστος 70€ (προκαταβολή 50€) 

Β) Σεμινάριο 7 ημερών – 35 ωρών για επιχειρήσεις με Υψηλή επικινδυνότητα – (αλουμινοκατασκευές-ξυλουργεία, οικοδομικές εργασίες, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιεία–ζαχαροπλαστεία, παραγωγή/μεταποίηση τροφίμων κτλ) με κόστος 130€ (προκαταβολή 80€).

Καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμμάτων στο Υπουργείο Εργασίας, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και την προκαταβολή, το αργότερο έως την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου.

Οι εργοδότες επιμορφώνονται οι ίδιοι, εφόσον έχουν αποφασίσει για την επιλογή τους αυτή, γνωρίζοντας ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά να αναθέσουν τα καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).

Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & πληρωμή προκαταβολής καθημερινά 9:00-15:00:

  • ΔΕΤΑΠ, Γρ. Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Α’ όροφος), Ρόδος, τηλ: 2241044280, 2241044288, detap.gr και www.ebed.gr
  • ΚΕΚ Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι (Δημοτικό κτήριο Α’ όροφος), τηλ: 2241070615,  www.kek-gennimatas.gr