Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ σε συνεργασία με την ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δωδεκανήσου, διοργανώνουν σεμινάρια για τα ΑμεΑ που αφορούν θέματα αναζήτησης εργασίας, καθώς επίσης και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εργασία και επιχειρηματικότητά τους με την ακόλουθη θεματολογία:

1. Διαμορφώνοντας ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας
Τρόποι αναζήτησης εργασίας (τεχνικές αναζήτησης εργασίας) – Βιογραφικό Σημείωμα – Συνοδευτική επιστολή – Συνέντευξη (τουλάχιστον δύο ώρες)
2 . Εργασία και Άτομα με Αναπηρία (νέο εργαστήριο)
Κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας και δικαιώματα
Ίση μεταχείριση και διακρίσεις στο χώρο της εργασίας ( Ν. 4443/2016) –
Ευνοϊκές διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία (ποσοστώσεις, μοριοδότηση, ειδικές ρυθμίσεις)
Το στοχευμένο πρόγραμμα υποστήριξης του ΟΑΕΔ (δίωρο πρόγραμμα)
3. Κοινωνική Οικονομία και Άτομα με αναπηρία (νέο εργαστήριο)
Τι είναι Κοινωνική Οικονομία
Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας : Προϋποθέσεις/ η διαδικασία ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων
Πλεονεκτήματα κοινωνικών επιχειρήσεων για άτομα με αναπηρία (εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αναφερόμαστε στην Κοινωνική Οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις ( Κοινσεπ) (δίωρο πρόγραμμα)
Θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν αυτές τις ενότητες σε δύο ημέρες:
– 28 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, απόγευμα, για 2 ώρες και
– 29 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, πρωινές ώρες τα άλλα δύο προγράμματα.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους όπως δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στο mail: info@pwdservices.gr ή τηλεφωνικά στο 2241063660 κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες 10:00- 14:00.