Συνεχίζοντας τις επαφές και συναντήσεις με Υπουργούς και Φορείς, ο Δήμαρχος Καρπάθου Ιωάννης Θεμ. Νισύριος συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης.

Στη συνάντηση, συζήτησε με τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιάννη Ρίζο προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Καρπάθου για την ιδέα της Ανακύκλωσης.

Στην συνάντηση, υπογράφτηκε Συμφωνία μεταξύ Δήμου και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης, για την στενότερη συνεχή συνεργασία, ώστε η Κάρπαθος να πρωτοστατήσει στην προώθηση της Ανακύκλωσης.

Σε σύντομο διάστημα θα προμηθευτούμε με είκοσι (20) σχολικούς κάδους ανακύκλωσης για τα σχολεία του Δήμου μας και δυόμιση χιλιάδες (2.500) επαναχρησιμοποιούμενους σάκους ανακύκλωσης (μπλε τσάντες) για όλα τα νοικοκυριά του Δήμου.

Μετά την υπογραφή σύμβασης και με την μεταφορική εταιρία που θα προωθεί τα ανακυκλώσιμα υλικά στην Αθήνα, θα ακολουθήσουν ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία του Δήμου μας, στους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και θα τοποθετηθούν οι εκατόν ογδόντα (180) μπλέ κάδοι ανακύκλωσης οι οποίοι θα περισυλλέγονται από το ειδικό απορριμματοφόρο ανακύκλωσης.