Αρχική Ρόδος Δωδεκάνησα Την πλήρωση μίας θέσης Εθελοντή ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ, προκηρύσσει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπάθο

Την πλήρωση μίας θέσης Εθελοντή ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ, προκηρύσσει η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπάθο

0

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά από τις 20-01-2020 έως και τις 27-01-2020 και ώρες 8:00-13:00:
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2018. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
• Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και για προηγούμενη εμπειρία

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που έχουν εκπαίδευση και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα τροχαίας και σχολικών τροχονόμων και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Καρπάθου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στη Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου, κα Καλλιόπη Ιωαννίδου στο τηλέφωνο: 2245023755.

Το κείμενο της Προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το δουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου www.karpathos.gr

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου