Ο Δήμος Καρπάθου εξέδωσε πρόσκληση για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Ο Δήμος Καρπάθου συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στην Κάρπαθο, εξέδωσε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Γεωπόνο του Δήμου Καρπάθου κ. Γιάννη Λαχανά στα τηλέφωνα: 22453-60118 και 22453-60141, προκειμένου να τους αποσταλεί η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.