Με απόφαση του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Μάνου Κόνσολα εκδόθηκε η Προκήρυξη Εισαγωγής εννιακοσίων εξήντα δύο (962) καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος 2020 – 2021.

Ειδικότερα στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου που στεγάζεται στο ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ, (Αλεξάνδρου Διάκου 1) θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 4 εξαμήνων για τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας : θέσεις 50  

β. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)               : θέσεις 50

γ. Τεχνικός Αρτοποιϊας – Ζαχαροπλαστικής                                 : θέσεις 25

δ. Στέλεχος Λουτροθεραπείας – Θαλασσοθεραπείας  – SPA        : θέσεις 25

Το ωράριο λειτουργίας όλων των τμημάτων θα είναι πρωινό.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει είναι απόφοιτοι/τες Β’βάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπ/σης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπ/σης και υποβάλουν από 31.08.2020 έως 11.09.2020, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr αίτηση συμμετοχής.

Η παρούσα Προκήρυξη, με τους όρους και προϋποθέσεις εισαγωγής έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ Ρόδου στα τηλέφωνα 22410 74445 / 6 & 74411 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07.30 – 15.00) καθώς και στο e-mail: iekrod@mintour.gr