Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου υποστηρίζει τα αιτήματα των πρώην εργαζομένων της Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Ρόδου για μόνιμη και σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι αυτοί διεκδικούν δικαστικά την αναγνώριση της σχέσης εργασίας τους στο Δήμο ως αορίστου χρόνου.

Με απόφασή του, το Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έχει ομόφωνα αποδεχθεί την αγωγή τους για να αναγνωρισθούν ως αορίστου χρόνου, αφού οι εργαζόμενοι αυτοί πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι αναγκαίοι για την λειτουργία του Δήμου. Η αναγνώριση αυτή πρέπει να γίνει αποδεκτή και από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και να παραιτηθεί από ένδικα μέσα. Αυτό θα διευκολύνει να δικαιωθούν τελεσίδικα οι εργαζόμενοι, κατά την προσεχή εκδίκαση της δικαστικής τους προσφυγής.

Ελπίζουμε ότι ο Δήμος Ρόδου θα υποστηρίξει το δίκαιο αίτημα των πρώην εργαζομένων της Κοινωφελούς Εργασίας.

 

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Γεωργία Φαρμακίδου – Ανδρουλιδάκη                             Π. Παπαθεοδώρου