Saturday, February 24, 2024
19.3 C
Rhodes
HomeΡόδοςΚοινωνίαΠρογραμματική σύμβαση της Περιφέρειας για την βελτίωση της φυτικής παραγωγής

Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας για την βελτίωση της φυτικής παραγωγής

- Διαφήμιση -

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην προσπάθεια της να συμβάλει στην ανάπτυξη, προστασία και βελτίωση της φυτικής παραγωγής υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου Α.Ε. συνολικού ποσού 458.800 ευρώ με ισχύ δύο ετών και φορέα εκτέλεσης του έργου το Περιφερειακό Φυτώριο Α.Ε.

Η Προγραμματική σύμβαση την οποία υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, ο πρόεδρος της ΠΕΔΝΑ Αντώνης Καμπουράκης και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτώριου Α.Ε. περιλαμβάνει τα εξής:

1ο Μέρος

Α. Παραγωγή 200.000 κτηνοτροφικών αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών για τις ανάγκες των βοσκοτόπων και των μελισσοκόμων των νησιών του νοτίου Αιγαίου, για την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στο Νότιο Αιγαίο (Παράρτημα ΙΙ),συνέχιση και εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας τράπεζας παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, για την προστασία της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (Παράρτημα ΙΙ), δημιουργία νέων αποδεικτικών καλλιεργειών αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και νέων ειδών και ποικιλιών όπως τροπικά, υποτροπικά και υπερτροφών (SUPER FOODS) ιπποφαές, ρόδι, μπλουμπέρρι, γκοτζιμπέρρι, κ.λ.π. και συνέχιση των υπαρχόντων με παρατήρηση και καταγραφή της πορείας ανάπτυξης τους, την φυτοπροστασία, την θρέψη τους για την καλύτερη απόδοση τους, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την  αύξηση της αποδοτικότητας (Παράρτημα ΙΙ), σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, παραγωγή 50.000 δασικών δενδρυλλίων εκτός από την τραχεία Πεύκη με άλλα είδη, βραδύκαυστα λιτοδίαιτα και με άμεση αναβλάστηση μετά από πυρκαγιά, δημιουργώντας φυσικές αντιπυρικές ζώνες που ακόμα και αν καούν αναβλαστάνουν δίνοντας άμεσα ζωή στο καμένο δάσος. Παράλληλα προστατεύεται το έδαφος από την διάβρωση και εμπλουτίζεται με οργανική ουσία μέσω της φυλλόπτωσης τους χειμερινούς μήνες.
Β. Ανάδειξη της βιοποικιλότητας της χλωρίδας των νησιών της Δωδεκανήσου μέσω της δημιουργίας θεματικού και βοτανικού πάρκου με τα ενδημικά και αυτοφυή φυτά και βότανα των νησιών. Η φύτευση των θεματικών και βοτανικών πάρκων θα τα καταστήσει και θα τα αναδείξει γνωστά σε όλες τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εκτιμώμενο κόστος εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000,00) €.

- Διαφήμιση -

2ο Μέρος

Το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου παίζει σημαντικό ρόλο στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνείδηση των παιδιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζοντας τις δράσεις οι οποίες ανήκουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της Βιωσιμότητας και της Υγείας και είναι οι εξής:

• Επισκέψεις του Φυτωρίου σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας µας, µε σκοπό την υλοποίηση µε την συνεργασία των µαθητών, πρόγραµµα κατασκευής λαχανόκηπου και κήπου µε καλλωπιστικά φυτά και πάντα µε γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και την αειφορία. Το Περιφερειακό Φυτώριο εκτός από την τεχνογνωσία θα παράσχει στα σχολεία όλα τα υλικά τα οποία έχουν σχέση µε τις καλλιέργειες των φυτών.
• «Τράπεζα σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών»
Είναι μία δράση που ήδη υλοποιείται από το Φυτώριο μας και στόχος μας είναι η ανάπτυξη της με σκοπό την συλλογή, την διατήρηση και την διάδοση όσων περισσότερων παραδοσιακών σπόρων υπάρχουν μέσα από την τεράστια Βιοποικιλότητα όλων των νησιών του Ν. Αιγαίου.
Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από την συνεργασία με τους επαγγελματίες αγρότες και μη  που καλλιεργούν παραδοσιακούς σπόρους, αρχικά για την συλλογή τους και μετέπειτα για την σωστή τεχνική παραγωγής καθαρών σειρών. Η βοήθεια των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των δύο νομών θα είναι καθοριστική.

  • Πρόγραµµα επισκέψεων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Φυτώριο µε σκοπό την εκπαίδευσή και την ενημέρωση τους σε θέµατα Γεωργίας και ότι έχει σχέση µε την χλωρίδα της περιοχής µας. Εκπαιδεύσεις σε θέµατα αειφορίας και τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος. Αυτές οι δράσεις διακρίνονται σε δύο προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων και είναι: 1) «Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον» και 2) «Τα αρωματικά φυτά και βότανα της Δωδεκανήσου».
    • Επίσης το φυτώριο σε συνεργασία µε το ΚΕΠΕΑ Πεταλούδων θα αναλάβει την έκδοση και εκτύπωση των απαραίτητων για τις εκδηλώσεις αντικειμένων(ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, καπέλα, μπλούζες) και την παραγωγή φωτογραφιών και βίντεο των δράσεων για το σκοπό αυτό, το κόστος της μετακίνησης των μαθητών από και προς στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου, καθώς και κάθε άλλη δράση δημοσιότητας που δεν περιγράφεται εδώ.
  • Οποιαδήποτε δράση την οποία θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Φυτώριο και έχει σαν γνώμονα το Περιβάλλον, την Επιμόρφωση και την Δια Βίου Μάθηση (Δενδροφυτεύσεις, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ενημερώσεις Αγροτών και κάθε είδους εκπαίδευση που αφορά όλη την κοινωνία κ.λ.π.)
    Το Περιφερειακό φυτώριο θα αναλάβει και το κόστος μετακίνησης των υπαλλήλων του όπου χρειαστεί και είναι αναγκαίο για να υλοποιηθούν οι δράσεις σε όλη την επικράτεια της Περιφέρειας αλλά και το κόστος για την μετακίνηση για την παρακολούθηση των συνεδρίων και των συναντήσεων της ομάδας  της πλατφόρμας του ERG εντός και εκτός Ελλάδος. Οι δράσεις αυτές έχουν εκτιμώμενο κόστος εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ (190.000,00€) Δαπάνη για την αγορά πάγιου εξοπλισμού θα πραγματοποιείται όπου υπάρχει ανάγκη τόσο για την σωστή λειτουργία του θερμοκηπίου και της παραγωγικής διαδικασίας όσο και για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των παραπάνω δράσεων και ο οποίος θα είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Στο Παράρτημα Ι που επισυνάπτεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας προγραμματικής σύμβασης υπάρχει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και κόστη εκτέλεσης των δράσεων. Το  γενικό σύνολο της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (458.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει σε δύο έτη.

ΑΡΘΡΟ4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

- Διαφήμιση -

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

A) Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει: 1) Τη χρηματοδότηση του έργου έως το ποσόν των τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (434.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2) Να χορηγεί κάθε απαραίτητο στοιχείο και να παρέχει απαιτούμενες τεχνικές οδηγίες για την υλοποίηση του έργου μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής η οποία θα έχει και την υψηλή εποπτεία.

Β) Η ΠΕΔΝΑ αναλαμβάνει: Να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις της παρούσας σύμβασης, η συμμετοχή της οποίας αποτιμάται στο συνολικό προϋπολογισμό των δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Γ) Το Περιφερειακό Φυτώριο Α.Ε αναλαμβάνει: α) Να διαθέσει τις εγκαταστάσεις του, τα εργαλεία του και τον μηχανικό εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου, καθώς και το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό, με το οποίο θα αναπτυχθεί και θα υποστηριχθεί η συνολική προσπάθεια.

β) Την ευθύνη προμήθειας και χρησιμοποίησης φυταρίων, φυτών, εργαλείων και λοιπόν υλικών βέλτιστης διατιθέμενης ποιότητας.

- Διαφήμιση -

Το Περιφερειακό Φυτώριο συμμετέχει στην προγραμματική σύμβαση με το ποσό συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (458.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2022 (ΚΑΕ 9899).

Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση αυτή η εταιρεία            «Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου Α.Ε»

  

Το Γραφείο Τύπου

- Διαφήμιση -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

No events to display.

Διαβάστε ακόμη στο rhodes.com.gr

Σχετικά άρθρα

No events to display.