Οδηγός - my.rhodes

Ωδείο Ρόδου Καίτη Καστρουνή
Αποστόλου Παύλου 30 , 85100, Ρόδος (Πόλη)
Ψητόπολις
Μιχαήλ Πετρίδη , 851 00, Ρόδος (Πόλη)
Ψαροπούλα
Κέντρο – Μανδράκι
Χατζηπέτρος, Νικόλαος
Γεωργίου Σεφέρη 108 , 85100, Ρόδος (Πόλη)
Τσαμπίκα
85100, Αρχάγγελος
Τσαλμίδης
Παρ. Γιώργου Σεφέρη , 851 00, Ρόδος (Πόλη)
Τραουνού
85100, Αφάντου
Το νησάκι
Κολύμπια , 851 03, Αφάντου
Το λιμανάκι
Κολύμπια , 851 03, Αφάντου
Το Κελάρι του Κώστα
Κων/νου Υδραίου 56 , 851 00, Ρόδος (Πόλη)
Το Καραβάκι
Λοχαγού Φανουράκη 34 , 851 00, Κέντρο – Μανδράκι
Το Δέντρο
Θεμιστοκλέους Σοφούλη 125 , 851 00, Ρόδος (Πόλη)
Τιτάνια
Κολοκοτρώνη 87 , 851 00, Ρόδος (Πόλη)
Τα Μαράσια
Αγίου Ιωάννη 155 , 851 00, Ρόδος (Πόλη)
Σχολή Χορού Εμινέ Κιαζίμ
Γεωργίου Παπανδρέου 21 , 85133, Ρόδος (Πόλη)