Friday, September 22, 2023
30.4 C
Rhodes
HomeΡόδοςΔωδεκάνησαΜε μεγάλη συμμετοχή φορέων και πολιτών ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις για την διαμόρφωση...

Με μεγάλη συμμετοχή φορέων και πολιτών ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις για την διαμόρφωση του νέου LEADER που διοργανώθηκαν από την ΑΝΔΩ και τη ΔΕΤΑΠ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

- Διαφήμιση -

Αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας συμμαχιών και οργάνωσης δικτυώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων

Απολύτως πετυχημένη αποδείχθηκε η απόφαση για την ένωση των δυνάμεων της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝΔΩ) ΑΕ, της ΔΕΤΑΠ (Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου) και του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027 για την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις 5 θεματικές συναντήσεις εργασίας, πλήθος φορέων και πολιτών εξέφρασαν τις απόψεις τους για το μέλλον του κλάδου τους, ενώ η κοινή τους παρουσία και η συζήτηση γύρω από τα κοινά τους προβλήματα ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας συμμαχιών και οργάνωσης δικτυώσεων μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων.

Στις θεματικές διαβουλεύσεις που διοργανώθηκαν επί ένα τριήμερο στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου από την ΑΝΔΩ και τη ΔΕΤΑΠ (το διάστημα από 22-25 Φεβρουαρίου), εκπρόσωποι από περισσότερους από 90 φορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρόδο συζήτησαν για την περιοχή μας, τις ανάγκες της, τις ευκαιρίες ανάπτυξης, το επενδυτικό ενδιαφέρον ανά κλάδο και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων. Οι εκδηλώσεις που ήταν ανοικτές στο κοινό (συμμετείχαν συνολικά περίπου 200 άτομα), πιστοποίησαν το υψηλό επίπεδο των ενεργών πολιτών και των εκπροσώπων των θεσμών στα Δωδεκάνησα, ανέδειξαν την ανάγκη της συμμετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων και στον σχεδιασμό των προγραμμάτων. Η «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση που επιβάλλει το πρόγραμμα LEADER τους έδωσε τη δυνατότητα αυτή ενώ κινητοποίησε το σύνολο των παρευρισκόμενων στην κατεύθυνση δημιουργίας συνεργασιών.

Με αφορμή το νέο πρόγραμμα LEADER 2023-2027 έγιναν σημαντικότατες επισημάνσεις, αναδείχθηκαν ανάγκες και προτάθηκαν λύσεις που μπορούν αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης της Δωδεκανήσου και τη διεκδίκηση όχι μόνο του νέου LEADER αλλά και περισσότερων πόρων για το νομό μας, είτε από Εθνικούς είτε από λοιπούς Ευρωπαϊκούς Πόρους.

- Διαφήμιση -

Ενδεικτικά κάνουμε μια αναφορά στα κυριότερα σημεία:

  • Στην 1η Θεματική Συνάντηση με θέμα το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, προκύπτουν οι ανάγκες δικτύωσης των διάσπαρτων χώρων πολιτισμού που λειτουργούν ειδικά στην ύπαιθρο του νησιού μας. Ο νησιωτικός πολιτισμός, οι αγροτικές παραδόσεις, η μοναδική φύση και η ύπαιθρος στα νησιά μας χρήζουν στήριξης ως μια μοναδική πηγή κοινωνικής συνοχής, ταυτότητας και αειφορίας.
  • Στη 2η Θεματική Συνάντηση με θέμα την Επιχειρηματικότητα στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, διαπιστώθηκε ένα σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με την παραγωγή νέων δυναμικών προϊόντων στο νομό μας. Προτάθηκε η σύσταση ομάδας με εκπροσώπους του πρωτογενή, του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα, υπό την καθοδήγηση της ΑΝΔΩ και της ΔΕΤΑΠ, που θα αναλάβει την διασύνδεση των κλάδων.
  • Στην 3η Θεματική Συνάντηση με θέμα τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού και τον Τουρισμό Εμπειρίας, ακούστηκαν απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων φιλοξενίας και τουρισμού εμπειρίας συνδεδεμένες με την τοπική ταυτότητα και τις παραδόσεις καθώς και με τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή οικονομία. Η συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων είναι μια από τις προκλήσεις που δέχεται η περιοχή προκειμένου να οικοδομήσει ένα αποτελεσματικό προφίλ προβολής ενός νέου διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος.
  • Στην 4η Θεματική Συνάντηση με θέμα την Κοινωνική Συνοχή αναλύθηκαν οι προοπτικές και τα πετυχημένα παραδείγματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που εφαρμόζονται στο νομό μας. Σημαντικές και φιλόδοξες πρωτοβουλίες που έχουν συμβάλει στην εύρεση επαγγελματικής και κοινωνικής διεξόδου συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες είτε επενδύουν σε νέες δραστηριότητες και επαγγέλματα με σκοπό να παραμείνουν στον τόπο τους.
  • Τέλος, στην 5η Θεματική Συνάντηση με θέμα τις Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, παρουσιάστηκαν τα νέα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν και συζητήθηκαν οι επικαλύψεις που πρέπει να αποφύγει το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER 2023-2027.

Επόμενο βήμα είναι η κωδικοποίηση των αναγκών όπως προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις ανά θεματική κατεύθυνση, η περαιτέρω ανάλυση και η ιεράρχησή τους μέσω στοχευμένων ερωτηματολογίων και η σύνταξη και υποβολή της νέας πρότασης LEADER 2023-2027 για τα Δωδεκάνησα από την ΑΝΔΩ.

Το βασικότερο όμως που παραμένει ως παρακαταθήκη και θα αποτελέσει στοίχημα για όλους εμάς, είναι η «κεφαλαιοποίηση» αυτής της δουλειάς, η αξιοποίηση του υλικού που δημιουργήθηκε και αποτελείται από 11 ώρες διαβουλεύσεων μεταξύ 200 ενεργών πολιτών που είτε εκπροσωπούν φορείς και θεσμούς (πάνω από 90) είτε απλά νοιάζονται, αγαπούν και έχουν άποψη για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα.

 

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.                                        Για το Επιμελητήριο και την ΔΕΤΑΠ                    Ο Πρόεδρος                                                           Ο Πρόεδρος                                 Ευάγγελος Φραγκάκης                                               Ιωάννης Πάππου

- Διαφήμιση -

Leave a Reply

Πρόσφατα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Επόμενες εκδηλώσεις