ΑρχικήΡόδος29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σχετικά άρθρα

29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Την 12η  NOEMΡΙΟΥ 2013,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  19.00 θα λάβει χώρα η 29η  Τακτική Συνεδρίαση   του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010)  και άρθρου 163 του ΔΚΚ.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

 

 

1. Έγκριση της αρ.150/25.10.2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  με θέμα : Έγκριση της αρ.356/2013 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που αφορά:

  • Έγκριση – οριστική παραλαβή των δύο σταδίων της κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης της Ρόδου»
  • Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπονται στην μελέτη με τίτλο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της πόλης της Ρόδου»

 

2. Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Μεσαιωνικής Πόλης  Ρόδου.

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Μανόλης Στ.Γλυνός

Απάντηση

Από το shop μας

Πρόσφατα άρθρα