ΑρχικήΕκδηλώσειςΗμερίδες / ΣυνέδριαΣεμινάρια με πιστοποίηση ΕΦΕΤ από τη Δ.ΕΤ.Α.Π και το ΚΕΚ Γεννηματάς

Σεμινάρια με πιστοποίηση ΕΦΕΤ από τη Δ.ΕΤ.Α.Π και το ΚΕΚ Γεννηματάς

Σχετικά άρθρα

H Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – Δ.ΕΤ.Α.Π, και το ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ πρόκειται να υλοποιήσουν τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης τους μήνες Δεκέμβριο 2013 και Ιανουάριο 2014 στη Ρόδο:

 

1.Προγράμματα εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» με πιστοποίηση ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1616/Β/17-8-07). 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλους που είναι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι  με το χειρισμό τροφίμων και πιο συγκεκριμένα: το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν από επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006 και να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης του ΕΦΕΤ.

 

Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) και έχει κόστος 80€ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).

 

2. Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Γ’ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας).

Τα σεμινάρια αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν  από έναν μέχρι 50 εργαζομένους  και ανήκουν στη Γ΄ κατηγορία  επικινδυνότητας.

Επισημαίνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας βάσει του ΠΔ 17/96.

Τα αντικείμενα των επιχειρήσεων των οποίων εργοδότες μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια είναι:  α) γεωργία,  β) κτηνοτροφία, γ) εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις (εκτός από τις μεταφορές και  αποθηκεύσεις υγρών και αέριων καυσίμων και αποθήκες με ψύξη που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία), δ) τράπεζες και άλλα οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και άλλες υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής,  μεταφοράς, επεξεργασίας  και  τελικής διάθεσης ακαθάρτων  και  ε) διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Απευθύνονται σε εργοδότες οι οποίοι θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι  τις υποχρεώσεις  του τεχνικού ασφάλειας της επιχείρησής τους και μόνο αυτής, δικαίωμα που τους παρέχει το άρθρο 13 του ν. 1568/85 και το άρθρο 6 του ΠΔ 17/96 χωρίς καμιά άλλη υποχρέωση πέραν της ειδικής επιμόρφωσης.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής τους.

Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) και έχει κόστος 80€.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν  και να  καταθέσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή, μόνο στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ στο κτήριο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Γρ. Λαμπράκη 8, Ρόδος, κα Μαρία Τσαμπικάκη, τηλ. 2241044288, tsampikaki@detap.gr).

 

Μαζί με κάθε αίτηση θα πρέπει να καταβάλλεται ως προκαταβολή το ποσό των 50€.

 

Σημειώνεται ότι:

Α) τα σεμινάρια θα υλοποιούνται μόνο Σαββατοκύριακα και μόνο εφόσον συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων

Β) θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και δεν θα δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα αλλαγής στις μέρες και ώρες παρακολούθησης.

Απάντηση

Από το shop μας

Πρόσφατα άρθρα