ΑρχικήΡόδοςΕκπαίδευσηΠροκήρυξη Πανεπιστημίου Αιγαίου υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ για νέους υποψήφιους διδάκτορες

Προκήρυξη Πανεπιστημίου Αιγαίου υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ για νέους υποψήφιους διδάκτορες

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης (δεδομένης της πολύ χαμηλής εθνικής χρηματοδότησης καθώς και της υπάρχουσας εστίασης σε συγκεκριμένες μόνο ερευνητικές περιοχές) και επιθυμώντας να υποστηρίξει τους μελλοντικούς μας ερευνητές που καλούνται να παράγουν νέα γνώση μέσα στις σημερινές αντίξοες συνθήκες, θέσπισε το 2012 το πρόγραμμα Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ.

Η προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ απευθύνεται σε διπλωματούχους (δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών), όλων των Πανεπιστημίων της χώρας και των αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, που επιθυμούν να ενταχθούν στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από την έναρξη διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, με επιβλέποντα/ουσα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ειδικά για το 2014, θα χορηγηθούν επτά (7) υποτροφίες, ως ακολούθως:

  • τέσσερις (4) υποτροφίες που εντάσσονται στους ερευνητικούς τομείς των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων που ανήκουν στη «Σχολή Θετικών Επιστημών»
    [http://www.samos.aegean.gr]: Μαθηματικό Τμήμα (Εισαγωγική Κατεύθυνση Μαθηματικών και Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών)/Σάμος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων/Σάμος, και Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων/Σύρος [http://www.syros.aegean.gr]
  • τρείς (3) υποτροφίες που εντάσσονται στους ερευνητικούς τομείς της «Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών»/Ρόδος [http://www.rhodes.aegean.gr]: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 24.000 ευρώ για τρία έτη (ήτοι 8.000 ευρώ ετησίως).

Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής προτάσεων Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ 2014 για νέους Υποψήφιους Διδάκτορες 2014, είναι η 10η Μαΐου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή προτάσεων, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: [ http://www.ru.aegean.gr/YPATIA ]

Απάντηση

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα