Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, 2023
14.3 C
Rhodes
ΑρχικήΡόδοςΕπενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων – Αιτήσεις μέχρι...

Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων – Αιτήσεις μέχρι 31ης Οκτωβρίου 2014

- Διαφήμιση -

Από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. 1240 / 14 – 8 – 2014 πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων ΕΠΑΛ του ΥΠΑΑΤ, δικαιούχων πράξεων του Μέτρου 1.3 – επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων – του Άξονα προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007- 2013 γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν σε ενέργειες των εξής δράσεων :

Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.

Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.

- Διαφήμιση -

Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.

Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.

Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.

Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών .

- Διαφήμιση -

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 1.3 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα,που ασχολούνται επαγγ/κά με την αλιεία ,πληρούν τους όρους – προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα και των οποίων τα σκάφη είναι ηλικίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση της ενίσχυσης – χρηματοδότησης σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη με σχετικό φάκελο δικαιολογητικών (εις διπλούν)   στην Υπηρεσία Αλιείας, ως ακολούθως:

–   Από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης του Μέτρου ήτοι 14-8-2014 , μέχρι και

την 31η Οκτωβρίου 2014.

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1-10-2012 και πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για να κριθούν επιλέξιμες, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί εντός της αναφερόμενης προθεσμίας και να έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια κατά την ημερομηνία υποβολής της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας   της Δ/νσης Αγροτικής   Οικονομίας (τηλ.: 2241364884), στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων (τηλ.:2281098829) και στα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου ( τηλ.:2243059419 ) και Νάξου (τηλ:.2285023990).

- Διαφήμιση -

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

- Διαφήμιση -

Απάντηση

Πρόσφατα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Επόμενες εκδηλώσεις