Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
17.1 C
Rhodes
ΑρχικήΡόδοςΕκπαίδευσηΕνεργειακή αναβάθμιση κτιρίου “Κλεόβουλος” του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου “Κλεόβουλος” του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο

- Διαφήμιση -

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ποσό 939.920,00 ευρώ, θα διατεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου “Κλεόβουλος” του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»,   του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

- Διαφήμιση -

Α. Μελέτη επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λήψη των αδειοδοτήσεων καθώς και τα τεύχη και τα σχέδια για τη δημοπράτηση του έργου. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις λαμβάνουν υπ΄ όψιν την αρχιτεκτονική του κτιρίου, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι πρόκειται για διατηρητέο μνημείο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως εκ τούτου οι προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύουν στην βελτίωση της υφιστάμενης ενεργειακής απόδοσης, με μηδενική τροποποίηση στην αρχιτεκτονική του.

Β. Έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Κλεόβουλος του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»: Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οι επεμβάσεις που προτείνεται να γίνουν, προκειμένου το κτίριο να καταταγεί από την κατηγορία Δ στην Β, είναι:

  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων με νέα ξύλινα κουφώματα του αυτού σχεδίου με χαμηλότερο συντελεστή θερμοπερατότητας (U-Value).
  • Εγκατάσταση θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου.
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων συμβατικής τεχνολογίας με φωτιστικά σώματα τύπου LED.

Γ. Υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης. Μετά το πέρας του έργου, θα διενεργηθεί ενεργειακή επιθεώρηση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι το κτίριο κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

Ο προϋπολογισμός και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχονται σε 939.920,00 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31.10.2020 και λήξης η 31.12.2022.

Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

- Διαφήμιση -

 

Το Γραφείο Τύπου

- Διαφήμιση -

Απάντηση

Πρόσφατα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Επόμενες εκδηλώσεις