Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, 2023
14.3 C
Rhodes
ΑρχικήΡόδοςΔωδεκάνησαΈνταξη για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και αγωγός μεταφοράς...

Ένταξη για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και αγωγός μεταφοράς λυμάτων Μανδράκι-ΕΕΛ Δήμου Νισύρου» στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

- Διαφήμιση -

Στο πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙ-ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» στον άξονα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»,  προϋπολογισμού 2.235.483,97 ευρώ με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού Μανδρακίου, στην κατασκευή του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων από την υφιστάμενη δεξαμενή συλλογής των λυμάτων στην ΕΕΛ, στην κατασκευή των αγωγών μεταφοράς του επεξεργασμένου νερού προς τις δεξαμενές συλλογής/αποθήκευσης στην κατασκευή νέας δεξαμενής συλλογής/ αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού καθώς και στην κατασκευή των προβλεπόμενων αντλιοστασίων και συνοδών έργων. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει και τη σύνδεση των αντλιοστασίων και της ΕΕΛ με δίκτυα ΔΕΔΥΕ.

Στην απόφαση ένταξης ορίζεται ότι:

- Διαφήμιση -
  1. Η απόφαση αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.
  2. Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 Β) ΚΥΑ.
  3. Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, θα αναλάβει την προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου.

Η κατασκευή της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα υποδομής μαζί με το έργο «Ύδρευσης των οικισμών Εμπορειού και Νικειών» που είναι υπό κατασκευή, και τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης Μανδρακίου και Πάλων που βρίσκονται στο στάδιο ένταξης τους στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Όλα αυτά τα έργα θα συμβάλουν τα μέγιστα στην βιώσιμη ανάπτυξη της Νισύρου. Η κατασκευή της μονάδας ΕΕΛ λύνει ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζει η Νίσυρος τα τελευταία πενήντα χρόνια. Για να φθάσουμε σε αυτό το σημείο χρειάστηκαν τρία χρόνια δουλειάς, τρία χρόνια επιμονής και προσπάθειας για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια.

Ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, στην Μονάδα Οργάνωσης της  Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την καθοριστικό ρόλο τους στην ολοκλήρωση του έργου, στους μελετητές του έργου, στους διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου μας και σε όσους συνεργάτες συνέβαλαν στην ένταξή του.

- Διαφήμιση -

Απάντηση

Πρόσφατα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Επόμενες εκδηλώσεις