Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023
22.8 C
Rhodes
ΑρχικήΡόδοςΕκπαίδευσηΗμερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» από...

Ημερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Διαφήμιση -

Την ημερίδα με τίτλο «Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση» διοργανώνει η δράση «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Κυριακή 7 Μαΐου 2023, από τις 08:30 έως τις 13:30 στο Αμφιθέατρο Γεωγραφίας στο κτίριο Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των προσπαθειών, που καταβάλλουν τα Πανεπιστήμια μέλη του Ελληνικού Τμήματος Scholars at Risk (SAR) για την προστασία των απειλούμενων προσφύγων/γισσών ερευνητών/τριών, αλλά και η προβολή των στόχων και της δράσης του δικτύου σε κοινότητες  προσφύγων, δομές εκπαίδευσης/συμβουλευτικής και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Παράλληλα, με την συμμετοχή εκπροσώπων δομών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  επιδιώκεται το ξεκίνημα ενός διαλόγου για τα πεδία και το περιεχόμενο συνεργασίας που απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.   Επιπρόσθετα, μέσα από εισηγήσεις προβλέπεται η ανάδειξη των δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας science4refugees, EURAXESS.

Η δράση «Πλατφόρμα Γνώσης και Δράσης Προσφυγικής Κρίσης [eAegean_DIG REFUGE]»  υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου « [e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας:

- Διαφήμιση -

Πρόγραμμα

08:30 Προσέλευση – εγγραφές
09:00-09:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί

Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημήτρης Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αικατερίνη Στρατάκη-Συβρή, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Νίκος Ναγόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υπεύθυνος Επιστημονικού Συντονισμού της Δράσης 1.6 [eAegean_DIG REFUGE]

09:30-10:45 Ένταξη προσφυγοπαίδων στο σχολείο
  Προεδρεύων: Νίκος Ξυπολυτάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Συμμετέχοντες/ουσες

·        Αγγελίνα Τσουκαλά, External Relations Assistant, PI/External Relations Unit, UNHCR, the UN Refugee Agency, «Πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στο σχολείο: από την παγκόσμια προοπτική στο τοπικό επίπεδο».

- Διαφήμιση -

·        Γκαλίνα Αλτουχόβα, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων, Υ. ΠΑΙ.Θ., «Εκπαίδευση προσφύγων: προκλήσεις και προοπτικές»

·        Γκέλη Αρώνη, Προϊσταμένη της Μονάδας Ένταξης και Υποστήριξης των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, «Η σημαντικότητα της διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων για τα ζητήματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης»

·        Μπούρατζη Βασιλική, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Λέσβου,

Υ. ΠΑΙ.Θ.,  «Ψηφίδες στην εκπαίδευση παιδιών που μετακινούνται»

·        Πέπη Παπαδημητρίου, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων,  Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Ριτσώνας, «Εκπαίδευση Προσφύγων. Γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ενδυνάμωση. Φωτίζοντας βλέμματα και ορίζοντες»

Αφηγήσεις προσφύγων/γισσών για την εμπειρία τους στην εκπαίδευση

- Διαφήμιση -

 

10:45-11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:30 Διασύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η συμβολή του Ελληνικού Τμήματος SAR (Scholars at Risk)
  Προεδρεύων: Ψημίτης Μιχάλης, Καθηγητής,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Συμμετέχοντες/ουσες

·        Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Υποστήριξη Ακαδημαϊκών Προσφύγων στην Ευρώπη – το Πρόγραμμα Inspireurope+»

·        Ανδρέας Τάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Σχολή Νομικής,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Χτίζοντας το θεσμικό πλαίσιο στήριξης των ακαδημαϊκών σε κίνδυνο»

·        Τζωράκη Ουρανία, Αναπ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Υποστήριξη Ακαδημαϊκών Προσφύγων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω προγραμμάτων (science4refugees, EURAXESS)»

·        Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, «Φιλοξενία ακαδημαϊκών προσφύγων σε ελληνικά Πανεπιστήμια-υποστηρικτικές ενέργειες για την αποτελεσματική ένταξή τους»

·        Μαλαματή Τζώνου, Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, «Προσωπικές εμπειρίες από το προσφυγικό – το πανεπιστήμιο στο πλευρό των προσφύγων»

12:30- 13:30 Στρογγυλή τράπεζα Δίκτυα και συνέργειες υποστήριξης των προσφύγων/γισσών στην εκπαίδευση
  Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών
  Προεδρεύων: Νίκος Ναγόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υπεύθυνος Επιστημονικού Συντονισμού της Δράσης 1.6 [eAegean_DIG REFUGE]
  Σύντομες παρεμβάσεις:

·        Μάνος Σαββάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

·        Χρήστος Κουρούτζας, Επίκουρος Καθηγητής,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

·        Αικατερίνη Νικολαρέα, Ε.Ε.Π. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου

·        Κων/νος Λερός, Υπ. Διδάκτορας,  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ολοκλήρωση ημερίδας

- Διαφήμιση -

Απάντηση

Πρόσφατα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Επόμενες εκδηλώσεις