ΑρχικήΡόδοςΕκπαίδευσηΑνακοίνωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοίνωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην σημερινή του συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Ομότ. Καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη, εξέτασε τα σημαντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Προβλήματα που συνδέονται με μεγάλες ελλείψεις διδασκόντων σε πολλά Τμήματα, oι οποίες οφείλονται τόσο στην καθυστέρηση διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο όσο και στην καθυστέρηση πρόσληψης Διδασκόντων ΠΔ 407 και Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού, παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ολοκλήρωσε έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Το Συμβούλιο εκφράζει βαθύτατη ανησυχία διαπιστώνοντας ότι, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί:
• Η ΚΥΑ για τον καθορισμό των αμοιβών των διδασκόντων.
• Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) για την έγκριση των διαδικασιών πρόσληψης των διδασκόντων, παρότι ήδη από τις 10 Οκτωβρίου το Συμβούλιο είχε αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας την απόφαση του για την μεταφορά πιστώσεων από τα αδιάθετα του Προϋπολογισμού 2012 στον Προϋπολογισμό 2013 προκειμένου να γίνει η καταβολή της μισθοδοσίας του εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Παράλληλα ο Συμβούλιο διαπιστώνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η απόσπαση εκπαιδευτικών που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλεί τον Υπουργό Παιδείας να ενεργήσει για την άμεση έκδοση των παραπάνω αποφάσεων και για τον διορισμό (ονομαστική έκδοση ΦΕΚ) των 21 μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν ανακοινωθεί από τον Αύγουστο 2013.

Επίσης το Συμβούλιο συμφωνεί με την θέση της Πρυτανικής Αρχής, των Κοσμητόρων και των Προέδρων των Τμημάτων και καλεί την ομάδα φοιτητών που έχουν καταλάβει το κτήριο διοίκησης στη Μυτιλήνη να το εκκενώσουν άμεσα προκειμένου να αντιμετωπισθούν μείζονα θέματα και να αποφευχθεί μεγάλη ζημία για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπως ενδεικτικά:
• Η αδυναμία εκτέλεσης του ήδη απισχνασμένου Τακτικού Προϋπολογισμού 2013, που πλήττει ευθέως την εκπαίδευση των φοιτητών (υποτροφίες, προμήθειες, αναλώσιμα κλπ).
• Ο κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ των μεγάλων κτιριολογικών προγραμμάτων και άλλων έργων προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν για παράδειγμα την ανέγερση Φοιτητικών κατοικιών στη Μυτιλήνη και τη Ρόδο, το κτήριο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στη Μυτιλήνη κ.α.
• Η αδυναμία υλοποίησης μεγάλων ερευνητικών έργων που έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα οποία απασχολείται μεγάλος αριθμός ερευνητών.
• Η αδυναμία ολοκλήρωσης διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, με κίνδυνο οριστικής απώλειας της σχετικής χρηματοδότησης λόγω ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η οποία θα στερήσει από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τους μοναδικούς διαθέσιμους πόρους για την δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης των φοιτητών.

Όλα τα μέλη και οι φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου καθώς και τη δημοκρατική ομαλότητα που διασφαλίζεται από τις αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων του Πανεπιστημίου, στις πολύ κρίσιμες στιγμές που διανύουμε για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Απάντηση

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα