ΑρχικήΡόδοςΣυνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου

Σχετικά άρθρα

Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου θα λάβουν χώρα στις  04 του μηνός  Δεκεμβρίου   2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου  για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων :

1.    Έγκριση  δαπανών  προμηθειών και εργασιών του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

2.    Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών φύλαξης των λιμενικών εγκαταστάσεων (Εμπορικού λιμένα Ρόδου- λιμένα Κολώνας- λιμένα Ακαντιάς Ρόδου)βάση σύμβασης  στην εταιρεία  I.S.S  SECURITY A.E. για το χρονικό διάστημα από  16-08 -2013 έως  30 -11 -2013

3.    Έγκριση διακήρυξης για την ανάθεση, με τακτικό διαγωνισμό  της παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας των λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένων Ρόδου.( Εμπορικός  λιμένας, λιμένας  Ακαντιάς, λιμένας Κολώνας, λιμένας Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου) , και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

4.    Εξέταση αιτήματος Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ρόδου για την εκχώρηση – παραχώρηση χρήσης σε αυτό Μηχανικού εξοπλισμού Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

5.    Εξέταση αιτήματος ‘’ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ’’ για την παραχώρηση χρήσης χώρου χερσαίας λιμενικής ζώνης Κολώνας Ρόδου, για την εγκατάσταση κιόσκι έκδοσης εισιτηρίων.

6.    Εξέταση αιτήματος ‘’ΑΦΟΙ ΚΑΤΡΗ Ο.Ε.’’ για την παραχώρηση χρήσης χώρων χερσαίας λιμενικής ζώνης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου & Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου, για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματης πώλησης αγαθών (νερά, αναψυκτικά, σνακ, κ.λ.π.), για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

7.    Εξέταση ένστασης ιδιωτών – ιδιοκτητών σκαφών για την αναστολή καταβολής τελών ελλιμενισμού Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών Πηγαδίων Καρπάθου.

8.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΥΜΗΣ»   εργολαβίας Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.

9.    Έγκριση της μελέτης του έργου: «Κατασκευή κτιρίου επιβατών λιμένα Ακαντιάς Ρόδου.

10.    Έγκριση 2ου και τελικού λογαριασμού της μελέτης του έργου «ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΡΑΦΥΓΙΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ”» του γραφείου μελετών ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ ποσού 2.712.15 € (με ΦΠΑ 23%).

11.    Έγκριση 9ου λογαριασμού (επιστροφικός) του έργου:  «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ » εργολαβίας  Ε. ΚΑΤ. ΕΛ. Α.Τ.Ε.  ποσού επιστροφής 2.825,83 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 16%).

12.    Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση χερσαίου τμήματος περιοχής λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου» εργολαβίας Περσελής Κων/νος & Σια Ε.Ε.

13.    Έγκριση ανάθεσης για τις «Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στον λιμένα Ακαντιάς Ρόδου» και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 4.307,01€ χωρίς το Φ.Π.Α.

14.    Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή κρηπιδώματος περιοχής Ρολόι λιμένα Σύμης»  εργολαβίας ΡΕΙΣΗ ΗΛΙΑ  & ΣΙΑ Ε.Ε.

15.    Έγκριση 1ου Λογαριασμού του έργου : “ Ανάδειξη της παραλιακής ζώνης της Μεσαιωνικής Πόλης από την πύλη Απ. Παύλου έως την οδό Αυστραλίας – Κατασκευή ξύλινου πεζόδρομου από την θαλασσινή πύλη μέχρι τον Τουριστικό Λιμένα Ρόδου”  ποσού 106.546,67 € υπό της αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ – ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

16.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επείγουσες εργασίες κατασκευής επιστρώσεων και συστήματος απορροής όμβριων για την προστασία και διασφάλιση του έργου: “ Κρηπίδωση – διαπλάτυνση της παραλιακής οδού στην Ν/Α πλευρά του όρμου Πανορμίτη Σύμης”»  υπό του αναδόχου Παπαγεωργίου Κυριάκου.

17.    Έγκριση: 1) Της μελέτης του έργου «μονώσεις κτιρίων Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου 2) της απ΄ ευθείας ανάθεσης των εργασιών του έργου στη εργοληπτική επιχείρηση Περσελής Κων/νος και Σια Ε.Ε. 3) της διάθεσης πίστωσης 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. από ιδίους πόρους.

18.    Έγκριση μελέτης, δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάστασης ζημιών αλιευτικού καταφυγίου Φαληρακίου Ρόδου.

19.    Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ  του διαγωνισμού και ανάθεση  της σύμβασης  για την εκπόνηση της μελέτης: Υποστηρικτικές μελέτες και οριστική μελέτη του έργου: Ολοκλήρωση λιμενικών έργων λιμένα Καμείρου Σκάλας  Ν. Ρόδου».

20.    Σχετικά με τον λιμενίσκο ΦΑΝΩΝ

Απάντηση

Από το shop μας

Πρόσφατα άρθρα