ΑρχικήΡόδοςΟικονομίαΑπολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το Γιάννη Μαχαιρίδη

Απολογισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το Γιάννη Μαχαιρίδη

Σήμερα καταθέτουμε τον πολιτικό απολογισμό μας ως απερχόμενη περιφερειακή αρχή ο οποίος συμπίπτει και με το τέλος της θητείας μας.

Οι επί μέρους απολογισμοί έγιναν τον Δεκέμβρη από τους έχοντες την ευθύνη των τομέων συναδέλφους μας.

Για εμάς αυτή είναι αν θέλετε η θεσμική επισφράγιση μιας λογοδοσίας στους συμπολίτες μας.

Θεωρώ πως σήμερα και πέραν του πανηγυρικού χαρακτήρα της συνεδρίασης έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και έναν κυρίως θεσμικό απολογισμό.

Άλλωστε, έχει ολοκληρωθεί η θητεία τριάμιση χρόνων λειτουργίας και γνωρίζουμε πλέον πολύ καλά τα προβλήματα, τις παθογένειες και σαφώς και τις δυνατότητες αυτού του θεσμού.

Ενός θεσμού που ξεκίνησε όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει με όνειρα, μιας και όλοι όσοι πιστέψαμε στο θεσμό, είχαμε την προσδοκία πως η επιτυχία του θα οδηγούσε σταδιακά στην πλήρη ανατροπή της υφιστάμενης δομής και λειτουργίας της διοίκησης αλλά και της αυτοδιοίκησης, στην πατρίδα μας με ένα κράτος επιτελικό, ένα κράτος στρατηγείο, ευέλικτο και αποτελεσματικό, με αποκέντρωση του συνόλου των αρμοδιοτήτων, αυτών που δεν έχουν συνταγματικό κώλυμα σε πρώτη φάση (γιατί με τη συνταγματική αναθεώρηση διεκδικούσαμε το σύνολο των αρμοδιοτήτων) και μία ισχυρή και ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση.

 

Οραματιστήκαμεέναν Περιφερειακό θεσμό, που θα διέθετε αυτοτέλεια λειτουργίας και αυτάρκεια πόρων και θα ικανοποιούσε τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Οραματιστήκαμε ο νέος θεσμός να είχε αποφασιστική εξουσία στις τοπικές υποθέσεις χωρίς την παρέμβαση του κράτους, με ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο που θα εξασφάλιζε τη συνεργασία και τη διαβούλευση με τη διοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους, και θα είχε ένα ευρύ πεδίο ανεξάρτητης δράσης.

Οραματιστήκαμε το νέο θεσμό εκφραστή της τοπικής κοινωνίας, των αναγκών και των προσδοκιών της για ένα καλύτερο μέλλον.

Πιστεύαμε πως η νέα δομή της περιφέρειας στην πατρίδα μας, θα μπορούσε να εκφράσει τη δυναμική που αναπτύσσεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, που τα επακόλουθα της και οι επιπτώσεις της είναι ορατές σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ελπίζαμε πως οι πιθανές βαθιές τομές, θα επηρέαζαν το διοικητικό και αυτοδιοικητικό σύστημα στη χώρα μας. Κυρίως, όμως, η αποκέντρωση, θα ικανοποιούσε τις ανάγκες μιας σύγχρονης κοινωνίας, που σήμαινε επανακαθορισμό του ρόλου και της λειτουργίας του κεντρικού κράτους, δηλαδή του διοικητικού και πολιτικού συστήματος της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο θα ξεκαθάριζε και η σύγχυση, που δημιουργούσε η έλλειψη σαφήνειας στον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους επιμέρους φορείς της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία θα έπαιζε σε κεντρικό επίπεδο, τον επιτελικό της ρόλο, το συντονιστικό και βεβαίως τον εθνικό και οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί θα αναλάμβαναν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οραματιστήκαμε έναν θεσμό που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, που αφορούσαν την ανάπτυξη, την απασχόληση, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, την κοινωνική πολιτική, τη νέα γενιά, τις νέες τεχνολογίες, κλπ. και μέσα από τον αναβαθμισμένο ρόλο θα μπορούσε να επιτευχθεί ο στόχος μας, που δεν μπορεί να ήταν άλλος από την ανάπτυξη παντού, ανάπτυξη για όλους, με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Οραματιστήκαμε έναν θεσμό που θα αναλάμβανε μια γενικότερη οικονομική ευθύνη. Αυτό προϋπέθετε και μια φορολογική μεταρρύθμιση, που θα ανέθετε στην αυτοδιοίκηση μια γενικότερη οικονομική ευθύνη χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και με καθιέρωση απλοποιημένων οικονομικών συστημάτων, που θα δημιουργούσε μια βάση εσόδων, ικανών να εξασφαλίσουν στην Περιφέρεια τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά στις λειτουργίες, που η πολιτεία της έχει αναθέσει, και βεβαίως να προγραμματίσει την ανάπτυξη της περιοχής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ωριμότητα αλλά και με νηφαλιότητα κάναμε τις διαπιστώσεις μας, αναλύσαμε τα νέα δεδομένα και βεβαίως πήραμε εμείς την πρωτοβουλία να πρωταγωνιστήσουμε σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης του θεσμού, πιστοί πάντα στις ιδέες της αυτοδιοίκησης, βασικού κυττάρου της δημοκρατίας, και εκφραστή των τοπικών κοινωνιών.

Διεκδικήσαμε επιπλέον αρμοδιότητες και πόρους και αγωνιστήκαμε για την αναβάθμιση του ίδιου του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αξιοποιώντας ακόμα και την παραμικρή αρμοδιότητα ή δυνατότητα υπέρβασης.

Στοχεύσαμε στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των νησιωτών για ισότιμη συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Διακηρύξαμε τη νησιωτική ιδιαιτερότητα της περιοχής μας και διεκδικήσαμε όλα όσα αξίζουν στους κατοίκους των νησιών μας.

Απαιτήσαμε μια νέα εφαρμογή ειδικής εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για το Αρχιπέλαγος του Νοτίου Αιγαίου.

Συνεχίσαμεόλο αυτό το χρονικό διάστημαέχοντας θέσει γερές βάσεις, για ταχύτερη ανάπτυξη της Περιφέρειας στην κατασκευή βασικών υποδομών διαθέτοντας το μεγαλύτερο μέρος των ίδιων πόρων.

Αγωνιστήκαμεγια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Συνεργαστήκαμε με τον Α΄ Βαθμό Τ.Α. και τους κοινωνικούς εταίρους και ενωμένοι, σχεδιάσαμε και δρομολογήσαμε δράσεις για τα νησιά μας.

Υπηρετήσαμε τα συμφέροντα της Περιφέρειας μας και ήρθαμε σε ρήξη με πολιτικές και τους εκφραστές τους που δεν υπηρετούν και δεν ωφελούν τον τόπο.

Κατοχυρώσαμε την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση σαν κέντρο λήψης αποφάσεων που    αφορούν την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ήμασταν σταθερά προσανατολισμένοι στο στόχο δίνοντας καθημερινά μάχες και είναι καταγεγραμμένες οι αλλεπάλληλες προσπάθειές μας με όλους τους τρόπους προς την κεντρική εξουσία να αποκεντρωθεί.

Διαπιστώσαμε την άρνηση της όπως και του κεντρικού διοικητικού συστήματος.

Ένα κεντρικό σύστημα που υποκλίνονται όλοι, κυβερνήσεις, κόμματα, θεσμοί και που κανείς δε θέλει όχι να ανατρέψει ούτε καν να το περιορίσει, να το εκσυγχρονίσει και να το βελτιώσει.

Και όταν ακόμα μετά από διάλογο και πιέσεις το σύστημα δέχθηκε κάποιες αλλαγές οι προτεινόμενες ρυθμίσεις χάθηκαν στις δαιδαλώδεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες και διαδρομές στα διάφορα υποσυστήματα, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του καινούριου φρούτου των «Μνημονικών Υποχρεώσεων» που σαν αυτοδιοίκηση ούτε ψηφίσαμε, ούτε αποδεχθήκαμε που όμως ήμασταν υποχρεωμένοι να υποστούμε όπως όλος ο λαός εξάλλου.

Δηλώσαμεεξαρχής πως δεν χρειάζονται ξένοι ειδικοί να συμβουλέψουν τη χώρα μας. Έχουμε και την εμπειρία και κυρίως τη γνώση για το τι χρειάζεται σήμερα και η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση σε θεσμικό επίπεδο.

Παρακολουθήσαμε επίσης αρκετές φορές την προσπάθεια ορισμένων Υπουργείων με νομοθετικές ρυθμίσεις να αποψιλώσουν αρμοδιότητες που ήταν κατοχυρωμένες θεσμικά και χρειάστηκε η αντίδραση συνολικά της ΕΝΠΕ προκειμένου να αποσυρθούν συγκεκριμένες διατάξεις.

Ο διάλογος με το Υπουργείο Εσωτερικών γινόταν μεν σε καλό κλίμα κατανόησης, δεν υπήρξε όμως καμία ουσιαστική νομοθετική πρωτοβουλία που να ενσωματώνει τις προτάσεις μας, κυρίως αυτές που θα διευκόλυναν τη λειτουργία μας και αναφέρομαι κυρίως σε αυτές που έχουν σχέση με την Περιφέρειά μας.

 

Συνεχίσαμε να παλεύουμε παρόλα αυτά για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, για επιτελικό κράτος, για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Περιφέρειας.

Οφείλω να αναγνωρίσω και θετικές πρωτοβουλίες όπως εκείνες του Υπουργείου Ανάπτυξης που πάντα ελάμβανε υπόψη τις προτάσεις μας τόσο αναφορικά με το ΕΣΠΑ όσο και τελευταία με τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έργων συντήρησης των οδικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων που δεν λύνουν μεν το πρόβλημα είναι όμως μια σημαντική κίνηση.

Μπορεί λοιπόν να αντιληφθεί κανείς μέσα σε πιο πλαίσιο έπρεπε να κινηθούμε και κυρίως να αντιληφθεί πόσο καλά οργανωμένο είναι το κεντρικό και αθηνοκεντρικό γραφειοκρατικό σύστημα που όπως επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει κρατάει δέσμια την αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή Ελλάδα, που είναι ο καθημερινός τροφοδότης και μάλιστα αναναιούμενος της πρωτεύουσας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η θητεία μας σαν Περιφερειακή αρχή σημαδεύτηκε από μεγάλες ανατροπές που συντελέστηκαν στην χώρα μας.

Μια περίοδος που κατά την διάρκεια της η οικονομία βυθίστηκε σε μεγάλη ύφεση, η κοινωνία πιέστηκε και οι θεσμοί υπέστησαν μεγάλους κραδασμούς, φτάνοντας μερικές φορές στα όρια τους.

Αυτή την περίοδο άλλαξαν πολλά, εκτός από ένα, η συνέπεια μας απέναντι στους πολίτες των νησιών μας. Με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα εμπόδια, καταβάλαμε μια εργώδη προσπάθεια να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο και την κοινωνία.

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα που ανέκυψαν εξαιτίας των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, χωρίς τη διάθεση αναλόγου προσωπικού και πόρων, με την ταυτόχρονη διαρκή μείωση των χρηματοδοτήσεων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Πάρα ταύτα οι επίμονες και συνεχείς διεκδικήσεις μας απέφεραν ορισμένους πρόσθετους πόρους.

Η αφάνταστη γραφειοκρατία, το Αθηνοκεντρικό κράτος, οι αλληλοαναιρούμενες εγκύκλιοι και τα νομοθετήματα αλλά και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, δημιούργησαν επιπρόσθετα προβλήματα.

Μείναμε όμως πιστοί στις αρχές που εξ αρχής είχαμε θέσει:

Σωστή οργάνωση και νοικοκύρεμα της Περιφέρειας σε κάθε λειτουργία της, σκληρή δουλειά, διάθεση προσφοράς, καθαρές θέσεις και καθαρές απόψεις, αξιοκρατία, διαφάνεια, εντιμότητα και διάλογος. Αναμφισβήτητα έγιναν λάθη και σημειώθηκαν παραλείψεις, αλλά δεν αρκούν για να αναιρέσουν το πραγματικό και ουσιαστικό έργο που πραγματοποιήθηκε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ολοκλήρωση της θητείας της πρώτης Αιρετής Περιφερειακής αρχής θα κλείνει με θετικό πρόσημο.

Γιατί παρά το ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον κληθήκαμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει καταρτίζοντας και υλοποιώντας το στρατηγικό σχεδιασμό της νησιωτικής μας περιφέρειας με δεδομένα που άλλαζαν και αλλάζουν συνεχώς χωρίς δική μας ευθύνη. Δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι πετύχαμε το εκατό τοις εκατό των εξαγγελιών μας, θα μου επιτρέψετε όμως να εκφράσω την ακράδαντη πεποίθηση μου να εξαντλήσουμε το εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων μας.

Ο σημερινός απολογισμός αναδεικνύει τις τιτάνιες προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά που κάναμε, έχοντας πάντα ως γνώμονα το όφελος των πολιτών μας, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων νησιών μας, ενώ θέτει παράλληλα και τις βάσεις που θα επιτρέψουν να συνεχίσει το δημιουργικό έργο στο μέλλον.

Τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν όμως τα νησιά μας είναι εκτός πλαισίου αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας είναι η ακτοπλοΐα, η υγεία, η απασχόληση. Προσπαθήσαμε να δράσουμε πολιτικά πιέζοντας για λύσεις, τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, κάτω από αυτές τις περιστάσεις, ποιο θα ήταν το ιδανικό τοπίο που μπορεί να διαμορφωθεί για τη νησιωτική μας περιφέρεια και ποιο το εφικτό.

Τι θέλαμε και πώς θα το διεκδικούσαμε, ποια τα περιθώρια ενός χρεοκοπημένου κράτους να βρει λύσεις, πώς θέλαμε να είναι διαμορφωμένος π.χ. ακτοπλοϊκός ή ο υγειονομικός χάρτης των νησιών μας, τι μπορούσαμε να πετύχουμε και μέχρι πού μπορούσαμε να φτάσουμε.

Δεν επικαλεστήκαμε το μάταιο να διεκδικείς και να φωνάζεις σε ώτα μη ακουόντων, που σήμερα είναι και χρεοκοπημένοι.

Κι ας φωνάζαμε εμείς ότι το ακτοπλοϊκό και η υγεία, εξ ορισμού, μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για άσκηση ουσιαστικών και υποδειγματικών νησιωτικών πολιτικών, αν πράγματι τους ένοιαζε το κεντρικό κράτος η γεωγραφική, κοινωνική και η οικονομική συνοχή του νησιώτικου χώρου.

Κι ας επισημαίναμε εμείς την εθνική διάσταση της θωράκισης του Αιγαίου. Κι ας τονίζαμε ότι κάθε ευρώ που πηγαίνει σε αυτούς τους τομείς είναι εθνική επένδυση.

Υπογραμμίζαμε το αυτονόητο, ότι τα αιτήματα μας είχαν άμεση σχέση με την ισονομία και ισοπολιτεία, γιατί αναφέρεται στο δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει ίση πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά όπως ηυγεία, η ακτοπλοΐα, η απασχόληση, η πρόνοια, παιδεία κ.λ.π.

Μιλούσαμε με απλά λόγια για την ίδια την δημοκρατία και τις βασικές της αρχές, όπως και για το Σύνταγμα και τις ρητές προβλέψεις του για τις νησιωτικές περιοχές.

Ακόμα και σήμερα αλλά πολύ φοβάμαι και στο μέλλον τα θέματα αυτά είναι ένα μέτωπο σύγκρουσης με τις συγκεντρωτικές αντιλήψεις του κέντρου.

Γι’ αυτό και αμφισβητήσαμε ευθέως και καθαρά, ως άλλοθι και προσχηματική την επίκληση της οικονομικής κατάρρευσης για να δικαιολογηθεί, στο σύνολό της, μια νέα περιοριστική έως ασφυκτική πολιτική για τον τόπο και τα νησιά μας.

Κληθήκαμε όπως γνωρίζετε εμείς χωρίς καμία αρμοδιότητα στους τομείς αυτούς να απολογηθούμε.

Να απολογηθούμε για αποφάσεις που έπαιρναν άλλοι και ερήμην μας.

Το τίμημα της μη επίλυσης αυτών των προβλημάτων για τους νησιώτες είναι ούτε ή άλλως μεγάλο λόγω της νησιωτικότητας και του δυσπρόσιτου της περιοχής.

Αυτό που έπρεπε να γίνει πολιτική συνείδηση στους κυβερνώντες είναι ότι στον νησιωτικό χώρο στην Τουριστική Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου οι δαπάνες για τις υπηρεσίες στους τομείς υγείας και μεταφορών εντάσσονται στις επενδύσεις που απαιτούνται πέρα της εξυπηρέτησης των πολύτιμων επισκεπτών μας κυρίως στην εμπέδωση αισθήματος, ασφάλειας στο νησιώτη, και όχι στις δαπάνες που αυξάνουν το δημόσιο χρέος.

 

Κάθε Ευρώ για τις υπηρεσίες στα νησιά μας αποτελεί επένδυση, στην ζωή, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη τους.

Κάθε Ευρώ για αυτές τις υπηρεσίες στα νησιά μας δεν αυξάνει τα ελλείμματα και το δημόσιο χρέος αυξάνει τις πιθανότητες, ο νησιώτικος χώρος , να γίνει αυτό που μέχρι σήμερα ακούγεται απλώς ως κολακεία από τα χείλη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, να εξελιχθεί σε ένα ισχυρό πνεύμονα σε ένα πάσχοντα οργανισμό.

Και το Νότιο Αιγαίο των 48 κατοικημένων νησιών τα μαργαριτάρια της Μεσογείου αποδεικνύαν κάθε χρόνο, ακόμα και σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, πως είναι ένας από τους ελάχιστους αιμοδότες της εθνικής μας οικονομίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το Περιφερειακό συμβούλιο είχε την ευκαιρία με την ολοκλήρωση της τρίχρονης πορείας Περιφερειακής Αρχής να έχει στη διάθεσή της έναν αναλυτικό ανά τομέα απολογισμό έργων και δράσεων και δε θα επανέλθω.

Θα σταθώ μόνο λίγο και περιληπτικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που αφορά κυρίως στο τεχνικό πρόγραμμα.

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς ίδιους πόρους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι Ευρωπαϊκοί πόροι είναι κυρίως πόροι του ΕΣΠΑ (περιφερειακό πρόγραμμα) και του ΕΠΕΡΑΑ.

Η εικόνα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά και αναλυτικά από τα στοιχεία που σας καταθέτουμε.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΔΕ)

Σε ότι αφορά το ΠΔΕ εθνικοί πόροι σας καταθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα που αφορά στα έργα που εντάχθηκαν την περίοδο 2011-2014 όπου εμφανίζεται η πορεία της εξέλιξής τους Ειδικό Πρόγραμμα ΣΑΕΠ 767 και ΣΑΕΠ 067,ΣΑΕΠ167,ΣΑΕΠ567.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΠΔΕ)

Τέλος σε ότι αφορά το ΠΔΕ ίδιοι πόροι σας καταθέτουμε τα στοιχεία και την εικόνα των έργων ανά Νομό που αφορά σε έργα που:

1)έχουν ολοκληρωθεί

2)έργα που είναι σε εξέλιξη

3)έργα που έχουν ετοιμότητα να δημοπρατηθούν καθώς και

4)έργα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα και πρέπει να αποκτήσουν ωριμότητα με την πάροδο του χρόνου, είναι κυρίως έργα των δήμων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Σε λογαριασμούς τραπεζών το ποσό ανέρχεται στο ύψος των 45.034.328,54 €.

Τα ποσά που αφορούν συγκεκριμένα έργα και ονοματιζόμενα από την πηγή χρηματοδότησης ανέρχονται στο ύψος των 6.853.426,15€ Τράπεζα Ελλάδος (άτοκα) αφορούν κυρίως αντιπλημμυρικά έργα και έργα οδοποιίας.

Επίσης τα έργα που είναι σε εξέλιξη και για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται το ποσό των 9.718.464,67€.

Επίσης ποσό 3.187.057,34€ αφορά δαπάνες λειτουργικών και μεταβιβαστικών (νεφροπαθείς, μεταφορά μαθητών, δακοκτονία κ.λ.π.)

Σύνολο δεσμεύσεων 19.758.948,16€

Υπόλοιπο προς διάθεση χωρίς νομικές δεσμεύσεις 25.275.380,38€

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σε λογαριασμούς τραπεζών το ποσό ανέρχεται στο ύψος των 14.389.254,30€.

Τα ποσά που αφορούν συγκεκριμένα έργα και ονοματιζόμενα από την πηγή χρηματοδότησης ανέρχονται στο ύψος των 4.668.714,50€ Τράπεζα Ελλάδος (άτοκα) αφορούν αντιπλημμυρικά έργα και έργα οδοποιίας.

Επίσης ποσό 6.162.394,8€ αφορά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη (υπόλοιπα) και για το 2015 δεσμεύουν 2.555.253,44€.

Επίσης ποσό 3.143.706,81€ αφορά δαπάνες λειτουργικών και μεταβιβαστικών (νεφροπαθείς, μεταφορά μαθητών, δακοκτονία κ.λ.π.)

Σύνολο δεσμεύσεων 10.367.674,75€.

Υπόλοιπο προς διάθεση χωρίς νομικές δεσμεύσεις 4.021.579,55€

Αυτός είναι ένας σύντομος απολογισμός της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής.

Ευχόμαστε στη νέα Περιφερειακή Αρχή Καλή Επιτυχία από την πλευρά μας τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης θα σταθούμε αρωγοί στην όποια προσπάθεια καταβληθεί προκειμένου ο θεσμός να αναβαθμιστεί και να κατοχυρωθεί και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα Ταμειακά Υπόλοιπα στους δύο Νομούς. Θα είμαστε δε συμπαραστάτες στο όποιο διεκδικητικό πλαίσιο της νέας Περιφερειακής Αρχής που έχει αυτές τις στοχεύσεις.

Ευχαριστώ.

Απάντηση

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα