ΑρχικήΡόδοςΑθλητισμόςΠρωτάθλημα Γυναικών μπάσκετ

Σχετικά άρθρα

Featured Artist

Πρωτάθλημα Γυναικών μπάσκετ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου , του Καταστατικού της   Ε.Ο.Κ.  και  των Κανονισμών  της  Γενικής   Προκήρυξης  Πρωταθλημάτων   2015-2016 , όπως  αυτή  μας  κοινοποιήθηκε   με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2257 /2-6-2015 έγγραφο  της  Ε.Ο.Κ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Το  Πρωτάθλημα  Γυναικών  αγωνιστικής περιόδου  2015-2016  με τους  παρακάτω όρους :

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο :  ΟΜΑΔΕΣ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα Γυναικών  Περιόδου  2015-2016  δικαιούνται  συμμετοχής  τα  Σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν ανάλογα τμήματα.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο :  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το  Πρωτάθλημα  θα  αρχίσει  στις  31/10/2015 ημέρα  Σάββατο.  Η  κλήρωση  των  αγώνων  θα γίνει στις  29/9/2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:00  στα γραφεία  της  Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο  Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων  των  Σωματείων.

Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής  ορίζεται  η  29/9/2015 ημέρα  Τρίτη  και  μέχρι  ώρα  12:00.

Στην δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο εμφανίσεις , μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο :  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Το  Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο.

Οι ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους δύο φορές (δύο γύροι) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Για την ανακήρυξη της Πρωταθλήτριας Δωδεκανήσου , η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση της βαθμολογίας θα αγωνισθεί με την δεύτερη της βαθμολογίας σε  αγώνες Play off με πλεονέκτημα έδρας σε δύο (2) νίκες. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα της δεύτερης στην βαθμολογίας ομάδας.

Πρωταθλήτρια θα ανακηρυχθεί η ομάδα που θα πετύχει δύο νίκες και θα λάβει μέρος στο ειδικό πρωτάθλημα για την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία που σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη της ΕΟΚ θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 22-26/6/2016..

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο  :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. , (2 βαθμοί για νίκη, 1 βαθμός για την ήττα  – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινα με λιγότερους των δύο (2) παικτών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί  για  αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα). Για δε την κατάταξη ισχύει το άρθρο 48 παρ. 2  σε συνδυασμό  και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί

από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες –  μηδενισμοί).

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά

πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

Αν  συνεχίζεται η ισοβαθμία , τότε  λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες στον όμιλο που συμμετείχαν.

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο (2)  τότε  καταρτίζεται

βαθμολογικός πίνακας  με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που   ισο-

βαθμούν  , στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η

μεταξύ τους  κατάταξη.  Αν  όμως  από  τον  παραπάνω   πίνακα   προκύψει  νέα

(εσωτερική)  ισοβαθμία , τότε  για  τις  ομάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθμούν

λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους  μεταξύ  τους  αγώνες.

γ)  Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελαστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που συμμετείχαν.

δ)  Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β. Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων , τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο  :  ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος  αθλήτριες  που πληρούν  τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36  των  Κανονισμών της ΕΟΚ..

Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλήτριες.

Εκ των οποίων οι δύο (2)  θα είναι κάτω των 20 ετών .

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο  :  ΓΗΠΕΔΑ   ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες του πρωταθλήματος  θα  γίνονται σε κλειστά γυμναστήρια.

Για τα σωματεία  που δεν έχουν  δική τους  αγωνιστική έδρα , χρειάζεται  και  συγκατάθεση της  αρχής  στην  κυριότητα  της οποίας ανήκει  το γήπεδο η οποία θα κατατίθεται μαζί με την δήλωση συμμετοχής .

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου , η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο  :  ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Καμία  αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται , παρά μόνο για  λόγους ανωτέρας βίας (όπως  κακοκαιρία , συμμετοχή παίκτη στη Μικτή  Δωδ/σου  και  σε Εθνική Ομάδα).

Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγω εκδρομών, υποχρεώσεων φοιτητών, τραυματισμών  αθλητών , σχολικών υποχρεώσεων , οικονομικής αδυναμίας σωματείου  κ.λ.π.  κατά  τη διάρκεια  του  πρωταθλήματος.

Αγώνες  που  θα αναβληθούν  θα  ορίζονται  εκ νέου  από την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της  Τ.Ε. ΕΟΚ   Δωδ/σου , είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –  ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής   Κανονισμών

Παιδιάς , εκδικάζονται  σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα

Κανονισμό Διαιτησίας όργανα .

β) Οι  υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της

Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής

Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.),

κατά   δε  της   Επιτροπής  Πρωταθλήματος , ενώπιον   του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

δ)  Οι  ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται

με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων  ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε  50 € ,

για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ.  και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε  όσα ορίζουν.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν  τη συνέχιση του πρωταθλήμα-

τος.

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων , καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος  στα διάφορα  πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με το άρθρο  27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί , μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες,  τότε  αποκλείεται  από τους  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος ,

μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε. , σύμφωνα και με το άρθρο 7.

Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα  προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας , γραμματείας, γυμνασιάρχου , μετακινήσεων και ημεραργιών , καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

Θα του επιβάλλεται  επίσης πρόστιμο 150 €.

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Τα  έξοδα  διαιτησίας  είναι  για  κάθε  διαιτητή  15 € ,  για  κάθε  κριτή 10 € καθώς και τα έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών που είναι 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο , καλύπτονται από τα σωματεία .

Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο  :  ΙΑΤΡΟΣ   ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ  , που θα παρουσιάζεται στην Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα , και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται .

Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο :   ΓΕΝΙΚΑ

α)  Για  οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη , τους Κανονισμούς της ΕΟΚ , καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  Πρωταθλήματος , αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β)  Τα  γηπεδούχα  Σωματεία   υποχρεούνται  να  έχουν  στη  Γραμματεία   πριν  την

έναρξη  του  αγώνα  τα παρακάτω :

  • ‘Ένα χρονόμετρο.
  • ‘Ένα χρονόμετρο  24’΄.
  • Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1 – 5  και  δύο (2) σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.
  • Μπλοκ  Φύλλου  Αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας..

γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  SPALDING  ( size – 6  υποχρεωτικά ) .

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Πρόσφατα άρθρα