ΑρχικήΡόδοςΑθλητισμόςΠρωτάθλημα Εφήβων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Σχετικά άρθρα

Featured Artist

Πρωτάθλημα Εφήβων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου , του Καταστατικού της   Ε.Ο.Κ.  και  των Κανονισμών  της  Γενικής   Προκήρυξης  Πρωταθλημάτων   2015-2016 , όπως  αυτή  μας  κοινοποιήθηκε   με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2257 / 2-6-2015  έγγραφο  της  Ε.Ο.Κ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Το  Πρωτάθλημα  Εφήβων  αγωνιστικής περιόδου  2015-2016  με τους  παρακάτω όρους :

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο :  ΟΜΑΔΕΣ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα Εφήβων  Περιόδου  2015-2016  δικαιούνται  συμμετοχής  τα  Σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν τμήματα Εφήβων.

Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο :  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το  Πρωτάθλημα  θα  αρχίσει  στις 24-25 /10/2015 ημέρα  Σάββατο η Κυριακή.  Η  κλήρωση  των  αγώνων  θα γίνει στις  29/9/2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα  14:00  στα γραφεία  της  Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο  Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων  των  Σωματείων.

Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής  ορίζεται  η  29/9/2015 ημέρα Τρίτη    και  μέχρι  ώρα  12:00.

Στην δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν 2 γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα . Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί 2 γήπεδο η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο γήπεδο με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος . Επίσης δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο :  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Το  Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις , ως εξής:

Α) Α’ φάση – Κανονική περίοδος:

Οι ομάδες θα αγωνισθούν σε δύο (2) ομίλους , ένα (1) Νοτίου συγκροτήματος  και ένα( 1) Βορείου συγκροτήματος .

Σε κάθε όμιλο οι ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε δύο γύρους και στο τέλος θα καταρτισθεί βαθμολογία του κάθε ομίλου.

Β) Β’ φάση – Final Four

Η  Β’ φάση θα είναι Final Four και θα διεξαχθεί σε Κλειστό Γυμναστήριο που θα ορίσει η Τ.Ε.

Σ’ αυτήν θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη και δεύτερη θέση της βαθμολογίας σε κάθε όμιλο.

Τα ζεύγη των δύο ημιτελικών θα είναι : Α1-Β2 και Β1-Α2 και Πρωταθλήτρια ομάδα θα ανακηρυχθεί η νικήτρια του τελικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο  :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.(2 βαθμοί για τη νίκη , 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερους των δύο (2) παικτών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα) .

Για  δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2  σε συνδυασμό  και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί  από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες –  μηδενισμοί).

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται  υπόψη ο

συντελεστής πόντων (goal  average) στους μεταξύ τους  αγώνες .

β)  Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία , τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής  πόντων

(goal average)  σε  όλους  τους αγώνες  τους στον   ομίλου  που συμμετείχαν.

γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο (2)  τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας  με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που   ισο-

βαθμούν  , στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η

μεταξύ τους  κατάταξη.

δ)  Αν  όμως  από  τον  παραπάνω   πίνακα   προκύψει  νέα   ισοβαθμία , τότε  για  τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες .

ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία ,  τότε    λαμβάνεται   υπόψη  ο                  συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που  συμμετείχαν .

στ)  Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες , τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β . Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων , τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ .

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο  :  ΑΘΛΗΤΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος  αθλητές   που γεννήθηκαν τα έτη   1998 , 1999  και νεότεροι  και πληρούν  τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36  των  Κανονισμών της ΕΟΚ. Η χρησιμοποίηση Παίδων στο Πρωτάθλημα Εφήβων δεν αποτελεί πρόβλημα στην ΕΟΚ για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων .

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων (προκριματικά και τελική φάση) θα ισχύσουν οι προβλεπόμενες ηλικίες .Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλητές.

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο  δώδεκα (12) αθλητές που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση  η οποία θα  κατατίθεται , πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης , στην Γραμματεία των αγώνων , χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλητή , για οποιονδήποτε λόγο και αιτία , κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο  :  ΓΗΠΕΔΑ   ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες του πρωταθλήματος  θα  γίνονται στα  γήπεδα  που  οι  ομάδες  θα  δηλώσουν  και  εφόσον  τα γήπεδα  αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ  Δωδ/σου.

Για τα σωματεία  που δεν έχουν  δική τους  αγωνιστική έδρα , χρειάζεται  και  συγκατάθεση της  αρχής  στην  κυριότητα  της οποίας ανήκει  το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου , η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο  :  ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Καμία  αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται , παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στην μικτή Δωδ/σου και σε εθνική ομάδα).

Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγο εκδρομών ,υποχρεώσεων φοιτητών ,τραυματισμών αθλητών ,σχολικών υποχρεώσεων(πλην πανελληνίων αγώνων),οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου , είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγο καιρικών συνθηκών ,τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια ,με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξης του ,ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω.

Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –  ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής   Κανονισμών

Παιδιάς , εκδικάζονται  σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα

Κανονισμό Διαιτησίας όργανα .

β) Οι  υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της

Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής

Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.),

κατά   δε  της   Επιτροπής  Πρωταθλήματος , ενώπιον   του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

δ)  Οι  ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται

με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων  ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε  50 € ,

για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ.  και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε  όσα ορίζουν.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν  τη συνέχιση του πρωταθλήμα-

τος.

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων , καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος  στα διάφορα  πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με το άρθρο  27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί , μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες,  τότε  αποκλείεται  από τους  υπόλοιπους αγώνες του  πρωταθλήματος ,μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε. , σύμφωνα και με το άρθρο 7.  Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα  προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας , γραμματείας, γυμνασιάρχου , μετακινήσεων και ημεραργιών , καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

α) Το ποσό των μετακινήσεων , διαμονής και διατροφής των ομάδων , καθώς  και  τα έξοδα  διαιτησίας και κριτών , θα καταβάλλονται από τα  σωματεία .

β) Τα έξοδα διαιτησίας είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ και για κάθε κριτή 8 ευρώ.

γ) Τα έξοδα οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών ανέρχονται στο ποσό των 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο και καλύπτονται από τα σωματεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο  :  ΙΑΤΡΟΣ   ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ, που θα παρουσιάζεται στην Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα , και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται .

Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο :   ΓΕΝΙΚΑ

α)  Για  οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη , τους Κανονισμούς της ΕΟΚ , καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  Πρωταθλήματος , αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β)  Τα  γηπεδούχα  Σωματεία   υποχρεούνται  να  έχουν  στη  Γραμματεία   πριν  την έναρξη  του  αγώνα  τα παρακάτω :

  • ‘Ένα χρονόμετρο.
  • ‘Ένα χρονόμετρο  24’΄.
  • Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1 – 5  και  δύο (2) σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.
  • Μπλοκ  Φύλλου  Αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας..

γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  SPALDING .

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.  ΜΠΑΦΙΤΗ                                                                 ΣΤ.   ΚΑΡΑΒΑΣ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Πρόσφατα άρθρα