ΑρχικήΡόδοςΑθλητισμόςΞεκινάει το Πρωτάθλημα νεανίδων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Σχετικά άρθρα

Featured Artist

Ξεκινάει το Πρωτάθλημα νεανίδων αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου , του Καταστατικού της   Ε.Ο.Κ.  και  των Κανονισμών  της  Γενικής   Προκήρυξης  Πρωταθλημάτων   2015-2016 , όπως  αυτή  μας  κοινοποιήθηκε   με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2276 / 28-5-2014   έγγραφο  της  Ε.Ο.Κ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Το  Πρωτάθλημα  νεανίδων  αγωνιστικής περιόδου  2015-2016  με τους  παρακάτω όρους :

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο :  ΟΜΑΔΕΣ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα νεανίδων  Περιόδου  2015-2016  δικαιούνται  συμμετοχής  τα  Σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και λαμβάνουν μέρος στα Πρωταθλήματα γυναικών .

Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο :  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το  Πρωτάθλημα  θα  αρχίσει  στις  7-8/11/2015 ημέρα  Σάββατο η Κυριακή.  Η  κλήρωση  των  αγώνων  θα γίνει στις  29/9/2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα  14:00  στα γραφεία  της  Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο  Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων  των  Σωματείων.

Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής  ορίζεται  η 29/9/2015 ημέρα  Τρίτη και  μέχρι  ώρα  12:00.

Στην δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν 2 γήπεδα που θα χρησιμοποιούν σαν έδρα . Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί 2 γήπεδο η Τ.Ε. Ε.Ο.Κ. διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση προβλήματος του ενός γηπέδου, να ορίσει αγώνα του σωματείου σε άλλο γήπεδο με σκοπό την ομαλή και έγκαιρη διεξαγωγή του πρωταθλήματος . Επίσης δύο εμφανίσεις, μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας. Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο :  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το  Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) ομίλους, (ένα Νοτίου και ένα Βορείου συγκροτήματος)    και σε δύο (2) γύρους  και στο τέλος θα καταρτισθεί βαθμολογία .

Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχουν στην  τελική φάση (Final Four) που θα γίνει σε κλειστό Γυμναστήριο που θα ορίσει η Τ.Ε.

Τα ζεύγη των ημιτελικών ορίζονται ως εξής Α1-Β2 και Β1-Α2.

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο  :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. , για  δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ.2 σε συνδυασμό  και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες –  μηδενισμοί).

-2-  Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται  υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal  average) στους μεταξύ τους  αγώνες .

β)  Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία , τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής  πόντων

(goal average)  σε  όλους  τους αγώνες  τους στον   ομίλου  που συμμετείχαν.

γ) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο (2)  τότε  καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας  με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που   ισοβαθμούν  , στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η μεταξύ τους  κατάταξη.

δ)  Αν  όμως  από  τον  παραπάνω   πίνακα   προκύψει  νέα   ισοβαθμία , τότε  για  τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (goal average) στους μεταξύ τους αγώνες .

ε) Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία ,  τότε    λαμβάνεται   υπόψη  ο                     συντελεστής πόντων (goal average) σε όλους τους αγώνες τους στον όμιλο που  συμμετείχαν.

στ)  Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο ομάδες , τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων α και β . Αν η ισοβαθμία αφορά σε περισσότερες των δύο ομάδων , τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου γ.

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο  :  ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος  αθλήτριες  που γεννήθηκαν τα έτη 1998 ,1999   και νεότερες και πληρούν  τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36  των  Κανονισμών της ΕΟΚ.. Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλήτριες.

Η χρησιμοποίηση κορασίδων στο Πρωτάθλημα Νεανίδων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων .

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο  δώδεκα (12) αθλήτριες που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση  η οποία θα  κατατίθεται , πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης , στην Γραμματεία των αγώνων , χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλήτριας , για οποιονδήποτε λόγο και αιτία , κατά την διάρκεια της διοργάνωσης.

Η αντικατάσταση αθλητριών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο  :  ΓΗΠΕΔΑ   ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες του πρωταθλήματος  θα  γίνονται στα  γήπεδα  που  οι  ομάδες  θα  δηλώσουν  και  εφόσον  τα γήπεδα  αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ  Δωδ/σου.

Για τα σωματεία  που δεν έχουν  δική τους  αγωνιστική έδρα , χρειάζεται  και  συγκατάθεση της  αρχής  στην  κυριότητα  της οποίας ανήκει  το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου , η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

 Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο  :  ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Καμία  αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται ,παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στην μικτή Δωδ/σου και σε εθνική ομάδα).

Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγο εκδρομών ,υποχρεώσεων φοιτητών ,τραυματισμών αθλητών ,σχολικών υποχρεώσεων(πλην πανελληνίων αγώνων),οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου , είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγο καιρικών συνθηκών ,τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια,με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξης του ,ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω.

Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –  ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής   Κανονισμών

Παιδιάς , εκδικάζονται  σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα

Κανονισμό Διαιτησίας όργανα .

β) Οι  υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της

Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής

Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.),

κατά   δε  της   Επιτροπής  Πρωταθλήματος , ενώπιον   του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

δ)  Οι  ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται

με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

Το παράβολο των ενστάσεων  ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε  50 € ,

για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ.  και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε  όσα ορίζουν.

Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν  τη συνέχιση του πρωταθλήματος

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων , καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος  στα διάφορα  πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με το άρθρο  27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί , μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες,  τότε  αποκλείεται  από τους  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος , μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε. , σύμφωνα και με το άρθρο 7.

Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα  προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας , γραμματείας, γυμνασιάρχου , μετακινήσεων και ημεραργιών , καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

α)  Τα έξοδα μετακίνησης , διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα σωματεία .

β)  Τα έξοδα διαιτησίας που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ, τα  έξοδα  κριτών  που είναι για κάθε κριτή 8 ευρώ , καθώς και τα έξοδα οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών που ανέρχονται σε 0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο καλύπτονται από τα σωματεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο  :  ΙΑΤΡΟΣ   ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ , που θα παρουσιάζεται στην Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα , και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται .

Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο :   ΓΕΝΙΚΑ

α)  Για  οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη , τους Κανονισμούς της ΕΟΚ , καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  Πρωταθλήματος , αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β)  Τα  γηπεδούχα  Σωματεία   υποχρεούνται  να  έχουν  στη  Γραμματεία   πριν  την

έναρξη  του  αγώνα  τα παρακάτω :

  • ‘Ένα χρονόμετρο.
  • ‘Ένα χρονόμετρο  24’΄.
  • Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1 – 5  και  δύο (2) σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.
  • Μπλοκ  Φύλλου  Αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας..

γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  SPALDING size 6.

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.  ΜΠΑΦΙΤΗ                                                       ΣΤ.ΚΑΡΑΒΑΣ

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Πρόσφατα άρθρα